Về Ngon Bổ Xẻ

Đây là một blog để lưu lại những trải nghiệm của Ngon Bổ Xẻ với các thiết bị công nghệ, gia dụng và xe cộ, đó là những gì mà mình đam mê. Mình sẽ đánh giá các món đồ đó dựa trên trải nghiệm cá nhân dưới góc độ là một người sử dụng

Bên cạnh đó, blog này cũng là nơi để mình chia sẻ nhiều hơn cả về những trải nghiệm của bản thân và những điều mà mình thấy có ích xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Hi vọng những trải nghiệm đó cũng sẽ hữu ích đối với các bạn